"Dan kada su gospodjiCA i mladi gospodin rekli DA" //// The day when Miss and young Mr said YES

*Scroll down for English version

Proletelo je kao san. GospođiCA još uvek ne može da se navikne na svoju novu titulu, niti na nova dva prezimena. To jedno malo DA baš puno znači, i toliko je iščekivanja nosilo. A sada je samo prošlost koju će rado nositi u svojim srcima.

Ali, gospoĐA i gospodin su puno toga naučili:

Vrlo često se u životu treba pomučiti da bi dobio ono što želiš. Treba verovati da je to moguće i da si baš ti to zaslužio. Uložiti svu svoju energiju, ustati posle svake prepreke i ne zaboravljati svoju zvezdu vodilju na tom putovanju.

Čak i ako ljudi sumnjaju u krajnji ishod, jer im to njihova sujeverna uverenja ne dozvoljavaju, budi jači od njih i veruj u svoje ciljeve. Petak 13., na primer, baš može biti jedan srećan dan.

I ako veruješ da neka nesvakidašnja i nekonvencionalna ideja može prijati svima, budi uporan u tome. Ne dozvoli da se silom uklopiš u standarde. Ljudi se u suštini lako prepuste uživanju ako je ono autentično, pa čak i ako je "malo drugačije" od uobičajenog.

Ako jako veruješ u sebe i u svog saputnika, u svoju želju da isteraš sve do kraja, ni prepreke poput bolesti ili traženja novog kuma ti neće stati na put. Tvoja energija i snaga će nadjačati sve što vam stoji na putu, i učiniće da doživiš jednu od najlepših večeri u svom životu! Baš onakvu kakvom si je još kao mala princeza sanjala!

Jer, snovi su tu da se sanjaju. Da se dugo iščekuju, vremenom nadopunjuju i usavršavaju, i kada dođe momenat njihovog ispunjenja, večno u srcu i uspomenama da tinjaju!

*Photo by Darko Novaković

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com

darkonovakovic.com
darkonovakovic.com
darkonovakovic.com
English version

It passed like a dream. Miss still can`t get used to Mrs title, and to two surnames. That little YES means so much, and so many expectations were brought with it. And now it`s just a past which we`ll bring dearly in our hearts.

However, Mrs and Mr have learned so much:

Very often in life you have to work hard to get what you want. You have to believe that it`s possible and that you have deserved it. To put all of your energy, get up after each stepping stone and do not forget your shining star on that road.

Even if other people doubt in the final outcome, because their superstitious beliefs don`t let them, you keep believing in your goals. Friday 13th can, for example, still be one lucky day.

And if you believe that one unconventional or unusual idea can be interesting for everyone, be persistant in that. Don`t fit into standards. Basically people like to enjoy in different things if those are authentic, and even "a little different" than the things they are used to.

And if you believe in yourself and in your partner, in you will to get everything to the end, even things like illness or finding a new best man few days before the wedding, won`t stay on your way. Your energy and strength will overbear everything that stand on your way, and they`ll make you experience one of the est nights in your life. Exactly the one you were dreaming about since you were a little princess.

Because, the dreams exist to be dreamt. To be long expected, by time supplemented and made better, and when there comes time for them to be fulfilled, forever in your heart and memories to smoulder!Labels: , , , , , ,